CZ EN
   
Ústav dějin umění Akademie věd ČR, v. v. i.

Prostor výstav 1820–1950

Projekt podpořen programem Strategie AV21 (2019–2020) a Státním fondem kultury MK ČR (2021). Partnerskou institucí projektu je Národní galerie Praha.

Koncepce a vedení projektu: Pavla Machalíková, Tomáš Winter

Administrátorka databáze: Lucie Česká

 

Výzkum uměleckých výstav v českých zemích v letech 1820–1950 je dlouhodobým výzkumným projektem oddělení umění 19.–21. století Ústavu dějin umění AV ČR, v. v. i. V současnosti je jeho hlavním výstupem online zpřístupněná databáze (https://databazevystav.udu.cas.cz). Ta ve výběru shromažďuje informace o výstavách, které se konaly na území českých zemí ve sledovaném období a které ukazují výstavu jako prostor prezentace uměleckých děl a diskuse o nich. Databáze zahrnuje především výstavy soudobého domácího umění, ale také retrospektivní expozice starého umění a důležité výstavy zahraničních umělců. Databáze je průběžně aktualizována a doplňována za pomoci interního týmu i externích spolupracovníků.

V návaznosti na stávající výzkum oddělení připravuje syntetickou kolektivní publikaci na toto téma.