CZ EN
   
Ústav dějin umění Akademie věd ČR, v. v. i.

Arcivévoda Ferdinand II. Tyrolský (1529–1595)

Arcivévoda Ferdinand II. Tyrolský (1529–1595) a jeho kulturní mecenát mezi Prahou a Innsbruckem

Poskytovatel a číslo: GAČR No. 17-25383S

Trvání: 2017–2019

Příjemce/i: Ústav dějin umění AV ČR, v.v.i.

Odpovědný řešitel: Sylva Dobalová

Řešitelský tým: Beket Bukovinská, Sylva Dobalová, Markéta Ježková, Jaroslava Hausenblasová, Ivan Muchka, Ivo Purš, Petr Uličný

 

Projekt zkoumá kulturní aktivity arcivévody Ferdinanda II., zv. Tyrolský (1529–1595), druhorozeného syna císaře Ferdinanda I. zejména v době jeho působení v Praze, avšak dotýká se i jeho mecenášské činnosti v Tyrolsku, kam v roce 1567 trvale přesídlil. Zkoumá jeho reprezentační strategie na poli sbírání uměleckých děl a zbroje, podpory stavební činnosti, výtvarného umění a grafiky, humanismu a lékařství, knihovny, organizování slavností a lovů a také vývoje dvora a postavení umělců v něm. Klade si otázky po způsobu formování jeho sbírek a hypotetického počátku této činnosti v Praze, kde arcivévoda působil v roli místodržícího; analyzuje jeho roli organizátorskou a iniciační. Výzkum využívá zejména primární prameny (archiválie a umělecká díla), dostupná v Praze, Vídni a Innsbrucku, a dále metod komparace. Jeho cílem je vysvětlit motivy, které tohoto člena habsburského rodu vedly k naznačenému programu. Zároveň chce ukázat, že podceňované středoevropské umění sice nedosáhlo umělecké úrovně umění italského či holandského, ale je o to důležitějším dokladem formování identity střední Evropy a její kulturní paměti v síti novověkých sociálních a politických vztahů. Výstupem projektu budou vědecké články a kolektivní monografie mezinárodního autorského týmu.

CEP

LIDÉ