CZ EN
   
Ústav dějin umění Akademie věd ČR, v. v. i.

Obrazy nenávisti

Kolektivní monografie Obrazy nenávisti přináší jedenáct studií zabývajících se vizuálními projevy antijudaismu a antisemitismu ve střední Evropě od středověku po současnost. Publikace na základě dosud převážně neznámých materiálů hledá z různých perspektiv odpovědi na otázku, jaká byla role vizuality v rozvoji antisemitských nálad a v politických agendách podněcujících nenávist vůči Židům. Pole vizuálního antijudaismu a antisemitismu bylo a je velmi široké: od stereotypních zobrazení, které mohou své poselství skrývat za humoristickými obsahy, po jasně formulované útoky s cílem eskalovat nenávist vůči imaginárnímu kolektivnímu nepříteli – v obou případech s cílem vyloučit Židy z pomyslně monolitické majoritní společnosti a upevnit dělicí linii na „my“ a „oni“. Přes tematickou a metodologickou různorodost nabízí kniha souhrnnou představu o fenoménu vizuálního antijudaismu a antisemitismu a poskytuje bohatý komparativní materiál pro celý středoevropský region.

Jakub Hauser a Eva Janáčová (eds.)

Texty: Jan Dienstbier, Michal Frankl, Jakub Hauser, Eva Janáčová, Petr Karlíček, Iwona Kurz, Julia Secklehner, Blanka Soukupová, Zbyněk Tarant, Daniel Uziel a Daniel Véri

První vydání česky, 271 s., bar. obr., Praha 2020
ISBN 978-80-88283-45-4

Doporučená prodejní cena 450 Kč

Kniha vychází zároveň česky a anglicky v nakladatelstvích Artefactum a De Gruyter. 
Informace k anglické verzi: https://www.degruyter.com/view/title/547316?tab_body=overview
 

OBJEDNAT
Obrazy nenávisti
LIDÉ
PROJEKTY
Obraz nepřítele: Vizuální projevy antisemitismu
Obraz nepřítele: Vizuální projevy antisemitismu