CZ EN
   
 
Eva Janáčová

PhDr. et Mgr. Eva Janáčová, Ph.D.

Department of Art of the 19th-21st Centuries

phone: +420 222 221 646
e-mail: janacova@udu.cas.cz

Researcher at the Department of Art of the 19th–21st Centuries.

Eva Janáčová studied art history at the Faculty of Arts, Charles University in Prague (Ph.D. 2015) and religious studies at the Faculty of Arts, Masaryk University in Brno (Mgr. 2009). Between 2012 and 2015, she worked as a culture editor in the monthly Literární noviny and in 2016, she received postdoctoral fellowship at the IAH CAS. Janáčová focuses on Jewish visual culture and visual antisemitism in the 19th and 20th centuries. She is currently the principal investigator for the grant project The Image of the Enemy: Visual Manifestations of Antisemitism in the Czech Lands from the Middle Ages to the Present (NAKI II) and co-investigator for the Strategy AV 21 project Umělecké dílo jako prostředek komunikace, while also collaborating with the department of topography on the preparation of Umělecké památky Moravy a Slezska (research into Jewish heritage monuments).

Research outputs (selection):

Eva Janáčová Jakub Hauser (edd.), Visual Antisemitism in Central Europe. Imagery of Hatred, Berlin – Boston 2021.

Eva Janáčová Jakub Hauser (edd.), Obrazy nenávisti. Vizuální projevy antisemitismu ve střední Evropě, Praha 2020. 

Eva Janáčová Daniel Baránek, Vizuální projevy antijudaismu a antisemitismu v českých zemích. Soubor specializovaných map, Praha 2020.

Eva Janáčová, Svědek zašlých časů. Starý židovský hřbitov v Libni, Epigraphica et Sepulcralia VII, 2019, pp. 403–420.

Eva Janáčová, Židovské svátky a slavnosti v českém výtvarném umění. Vizuální vzpomínání, in: Blanka Soukupová – Róža Godula Weclawowicz – Grazyna Ewa Karpińska (edd.), Národy – lidé – města – slavnosti, Praha 2018, pp. 127–145.

Eva Janáčová, Cizinec ve vlastním městě. Ostravský malíř Salomon Salomonowitz, in: Mezery v historii. Lücken in der Geschichte. Umělecko-historické sympozium věnované tvorbě německých a německy hovořících výtvarníků a architektů, působících na území Čech, Moravy a Slezska před rokem 1945, Cheb 2017, pp. 31–37.

Eva Janáčová, Izraelský grafik Otte Wallish (1906–1977), in: Anna Habánová – Ivo Habán (edd.), Na cestách. Impulzy zahraničních kulturních prostředí v tvorbě německy hovořících umělců a umělkyň z Čech, Moravy a Slezska /Auf Reisen. Internationale Kulturimpulse im Schaffen deutschprachiger Künstler und Künstlerinnen aus Böhmen, Mähren und Schlesien, Liberec 2015, pp. 76–83.

Eva Janáčová, Izraelští česko-němečtí výtvarníci, in: Anna Habánová – Ivo Habán (edd.), Ztracená generace? Německočeští výtvarní umělci 1. poloviny 20. století mezi Prahou, Vídní, Mnichovem a Drážďany, Liberec 2013, pp. 76–85.

Eva Janáčová, Ludvík Blum – Malíř panoramatických pohledů na Jeruzalém, in: Židé a Morava XIX. Kniha statí ze stejnojmenné konference konané v Muzeu Kroměřížska dne 14. 11. 2012, Kroměříž 2013, pp. 192–201.

Eva Janáčová, Izraelský fotograf Rudi Weissenstein, in: Židé a Morava XVIII. Kniha statí ze stejnojmenné konference konané v Muzeu Kroměřížska dne 9. 11. 2011, Kroměříž 2012, pp. 145–152.

 

Current projects:

The Image of the Enemy: Visual Manifestations of Antisemitism in the Czech Lands from the Middle Ages to the Present (NAKI II DG 18P02OVV039) – principal investigator

Umělecké dílo jako prostředek komunikace (Strategie AV 21) – member of the research team

DOWNLOAD CV AND BIBLIOGRAPHY
(IN CZECH)