CZ EN
   
Ústav dějin umění Akademie věd ČR, v. v. i.

Obrazy zášti

Téma vizuálního antijudaismu – nenávisti vůči Židům založené na náboženské odlišnosti – a antisemitismu – nenávistných obsahů postavených především na národnostním vymezování – představuje nedílnou součást místních dějin: dějin náboženské, národnostní a rasové intolerance. Ta mohla pramenit z církevních doktrín, feudálních nařízení a později národnostních požadavků i obecné potřeby nalézt viníka prakticky jakýchkoli společenských problémů. Výstavní katalog jednak představuje známé vrcholy antisemitských resentimentů, jednak reviduje pohled na období, která se obvykle s představou protižidovských nálad nespojují. Ostatně nebezpečí protižidovské vizuality zůstává palčivým problémem také současné doby. Mapování vizuálních projevů antijudaismu a antisemitismu je zároveň zprávou širšího významu, neboť procesy stereotypizace, delegitimizace, dehumanizace i vylučování ze společnosti představují obecnější problém. Ať už jsou namířeny proti jakékoli náboženské, národnostní či sexuální minoritě, jejich základem zůstává vykonstruovaný a imaginární konflikt.

Eva Janáčová (ed.)

Texty: Alice Aronová, Daniel Baránek, Jan Dienstbier, Michal Frankl, Jakub Hauser, Eva Janáčová, Milan Pech, Daniel Soukup, Blanka Soukupová, Zbyněk Tarant

První vydání, česky, 406 s., bar. obr., Praha 2021

ISBN 978-80-88283-63-8

Vychází také v anglické mutaci: Images of Malice. Visual Representations of Anti-Judaism and Antisemitism in the Bohemian Lands

 

Doporučená prodejní cena 690 Kč

Obrazy zášti Obrazy zášti Obrazy zášti Obrazy zášti
LIDÉ
PROJEKTY
Obraz nepřítele: Vizuální projevy antisemitismu
Obraz nepřítele: Vizuální projevy antisemitismu