CZ EN
   
 
Matěj Kruntorád

Mgr. Matěj Kruntorád, Ph.D.

Department of Art-Historical Topography

phone: +420 778 712 464
e-mail: kruntorad@udu.cas.cz

Researcher at the Department of Art-Historical Topography, Detached workplace Brno.

Matěj Kruntorád studied art history at the Faculty of Arts, Masaryk University in Brno (Ph.D. 2019). Since 2012, he has been working for the Department of Research, Surveys and Documentation at the National Heritage Institute in Brno where he conducts historic-building surveys, rescue surveys and documentation, and research into both immobile and mobile heritage in state castles and chateaus. Since 2018 he has also been employed at the Department of Topography, IAH CAS where he works on entries for the fourth volume of Umělecké památky Moravy a Slezska (R/Ž).

Research outputs (selection):

Zdeňka Míchalová – Matěj Kruntorád, Madona velkomeziříčská mezi reformací a restaurováním, Umění / Art LXVII, 5, 2019, pp. 440–450.

Matěj Kruntorád, Výsledky průzkumů fasád bývalého minoritského kláštera ve Znojmě, Průzkumy památek XXVI/1, 2019, pp. 103–110.

Matěj Kruntorád – Jana Malaníková, Hospodářský dvůr v Alinkově ve světle výsledků stavebně-historického průzkumu, Jižní Morava 54, 2018, pp. 241–265.

Matěj Kruntorád, Restaurování díla Mistra Pavla z Levoče bratry Kotrby, in: Mária Novotná (ed.), Majster Pavol z Levoče a jeho doba. Levoča 2018, pp. 101–111.

Matěj Kruntorád, „Já mám pouze jedno přání, totiž, aby náš kostel byl opravdu krásný.“ Renovace kostela sv. Vavřince v Olešnici, Památková péče na Moravě. Monumentorum Moraviae tutela 19, 2017, pp. 46–63.

Matěj Kruntorád, Kopie a faksimile děl Mistra Pavla z Levoče a jejich funkce / Copies and facsimiles of the works of Master Paul of Levoča and their functions, in: Dušan Buran (ed.), Originál & kópia v múzeu. Zborník zo seminára a diskuzného fóra / Original & Copy in the Museum. Proceeding of the Conference and Discussion Forum. Bratislava 2015, pp. 3–18.

Matěj Kruntorád, Zámek Hajany a jeho stavební vývoj, Průzkumy památek XXII/1, 2015, pp. 120–132.

Matěj Kruntorád, [hesla], in: Lenka Kalábová – Michal Konečný (eds.), Dlouhá cesta za krásou. Průvodce výstavou na hradě Pernštejně, Kroměříž 2014.

Matěj Kruntorád, Originál a faksimile Olivetské hory v Olomouci, Zprávy Vlastivědného muzea v Olomouci. Společenské vědy 304, 2012, pp. 18–27.

Matěj Kruntorád, Torzo Ukřižovaného z Polné, Opuscula historiae artium 61/1, 2012, pp. 50–57.

Current projects:

Umělecké památky Moravy a Slezska – co-author

DOWNLOAD CV AND BIBLIOGRAPHY
(IN CZECH)