CZ EN
   
Ústav dějin umění Akademie věd ČR, v. v. i.

Josef Cibulka

V rámci osudů české intelektuální elity 20. století patří životní příběh Josefa Cibulky k nejpozoruhodnějším. Spojoval totiž dráhu římskokatolického kněze a špičkového akademika s evropským rozhledem, byl mimořádně plodným badatelem, oblíbeným pedagogem a charismatickým společníkem, pevně zakořeněným nejen v prvorepublikových intelektuálních kruzích. Zároveň představoval typ humanitního vzdělance, který si dokázal udržet renomé napříč několika politickými režimy, včetně dvou totalitních. Přestože se k odkazu Josefa Cibulky dodnes hlásí hned několik oborů, zůstává v povědomí o jeho životě a několik nejasných, až problematických momentů. Kolektivní monografie, na níž se podíleli autoři z řad historiků a historiků umění či církevních dějin, se pokouší některá z bílých míst doplnit.
Připomíná témata z jeho dodnes platného odborného odkazu a podrobně se věnuje méně známým částem Cibulkova životního příběhu. Nevyhýbá se přitom ani těm vůbec nejspornějším tématům – protektorátnímu působení Josefa Cibulky nebo jeho údajné spolupráci s komunistickou Státní bezpečností.

Michal Sklenář, Kristina Uhlíková, Vít Vlnas (eds.)

První vydání, česky, anglické resumé, 375 s., bar. obr., Praha 2020
ISBN 978-80-88283-50-8

Vydává nakladatelství Artefactum - Ústav dějin umění AV ČR, v.v.i.,  Ústav pro studium totalitních režimů a Katolická teologická fakulta UK v Praze.

Doporučená prodejní cena 450 Kč

- ROZEBRÁNO -

pdf Obsah
Josef Cibulka Josef Cibulka Josef Cibulka
LIDÉ