CZ EN
   
Ústav dějin umění Akademie věd ČR, v. v. i.

Nakladatelství Artefactum

Nakladatelství Artefactum bylo založeno roku 1994 pro publikování výsledků výzkumu Ústavu dějin umění Akademie věd České republiky. Vedle původních prací monografického či tematického charakteru vydává konferenční a jubilejní sborníky. Pro krátké monografické studie je určená ediční řada Opera minora historiae artium. Edice písemných pramenů, historických soupisů památek a nevydaných rukopisů přináší řada Fontes historiae artium. Formátem kapesního průvodce se vyznačuje ediční řada Monumenta Bohemiae et Moraviae, ve které od roku 2013 vychází studie věnované vybraným památkám. Sborník epigrafických a sepulkrálních studií Epigraphica & Sepulcralia reflektuje aktuální stav bádání v tomto oboru, v edici Epigraphica & Sepulcralia Monographica jsou publikovány samostatné oborově zaměřené knižní titulyPeriodicky vychází bulletin Centra Studia Rudolphina. Na financování vydávaných publikací se dominantní mírou podílí Ediční rada Akademie věd České republiky. Nakladatelství Artefactum koordinuje svou publikační činnost s nakladatelstvím Academia.

Šéfredaktor: 
Tomáš Winter, ředitel Ústavu dějin umění AV ČR, v.v.i.

Výkonný redaktor:
Helena Dáňová, Ústav dějin umění AV ČR
T +420 221 183 710
danova.at.udu.cas.cz

Distribuce (prodej, autorské a recenzní výtisky):
Kateřina Šebestová
T +420 221 183 549
artefactum.at.udu.cas.cz

Redakční rada: Václav Kapsa (Ústav dějin umění AV ČR, v. v. i.); Lubomír Konečný (Ústav dějin umění AV ČR, v. v. i.); Andrzej Kozieł (Uniwersytet Wrocławski); Jana Pánková (Ústav dějin umění AV ČR, v. v. i.); Roman Prahl (Univerzita Karlova v Praze); Dalibor Prix (Ústav dějin umění AV ČR, v. v. i.); Jiří Roháček (Ústav dějin umění AV ČR, v. v. i.); Lubomír Slavíček (Masarykova univerzita, Brno); Juraj Šedivý (Univerzita Komenského v Bratislave); Štěpán Vácha (Ústav dějin umění AV ČR, v. v. i.); Alena Volrábová (Národní galerie v Praze); Jindřich Vybíral (Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze); Marek Walczak (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie); Tomáš Winter (Ústav dějin umění AV ČR, v. v. i.).

Korespondenční adresa: 
Ústav dějin umění Akademie věd České Republiky, v. v. i., Husova 4, 110 00 Praha 1

LIDÉ
Tomáš Winter Tomáš Winter

+420 221 183 501, +420 222 222 144
winter@udu.cas.cz