CZ EN
   
Ústav dějin umění Akademie věd ČR, v. v. i.

Barokní nástěnná malba mezi teorií a praxí

Barokní nástěnná malba mezi teorií a praxí

Poskytovatel a číslo: GAČR No. 21-13208S
Trvání: 2021–2023
Příjemce/i: Ústav dějin umění AV ČR, v.v.i.
Spolupříjemci: Filozofická fakulta, Masarykova univerzita v Brně; Fakulta restaurování, Univerzita Pardubice
Odpovědný řešitel: Martin Mádl
Externisté: Radka Heisslerová, Tadeáš Kadlec, Marco Petralia, Pavla Savická

Projekt je zaměřen na proces vzniku nástěnných maleb, zejména na rekonstrukci pracovních postupů při jejich realizaci v českých zemích během 17. a 18. století. Výzkum se soustředí na vztahy mezi umělci a objednavateli, na koncipování ikonografických programů nástěnných maleb, na vztahy mezi malbami a architekturou, na perspektivní projekci nástěnných maleb, na malířské materiály a techniky a na další aspekty související s realizací barokních monumentálních maleb. Dobové postupy budou zkoumány a interpretovány na základě výzkumu dobové literatury (teoretické traktáty a technické příručky) a archivních pramenů (smlouvy, účty, koncepty). Techniky maleb budou zároveň zkoumány restaurátory a technology na vybraných malířských dílech. Výsledky výzkumu mají nejen poskytnout solidní bázi pro uměleckohistorickou interpretaci nástěnných maleb, ale také přispět k jejich adekvátní památkové ochraně, konzervování a restaurování. Hlavním výstupem bude knižní monografie, jež se stane základem pro další zkoumání nástěnných maleb u nás a ve středoevropském kontextu. Cílem projektu je poznání a výklad pracovních postupů a technik nástěnných maleb v českých zemích 17. a 18. století na základě výzkumu historických textů a restaurátorskotechnologického průzkumu. Projekt se rozvíjí ve spolupráci Ústavu dějin umění AV ČR, v. v. i., Seminářem dějin umění Masarykovy univerzity v Brně a Fakultou restaurování Univerzity Pardubice v Litomyšli.

LIDÉ
Martin Mádl Martin Mádl

+420 221 183 551
madl@udu.cas.cz