CZ EN
   
Ústav dějin umění Akademie věd ČR, v. v. i.

Contact

Institute of Art History, Czech Academy of Sciences
Husova 4, 110 00 Praha 1
tel.: +420 222 222 144
e-mail: udu@udu.cas.cz

Institute of Art History, Czech Academy of Sciences
Department of musicology
Musicological library and bibliography

Puškinovo náměstí 9, 160 00 Praha 6
tel.: +420 220 303 930 (Musicology)
tel.: +420 220 303 939 (Musicological library)
tel.: +420 220 303 938 (Bibliography)

Institute of Art History, Czech Academy of Sciences
Detached workplace Brno

Veveří 97, 602 00 Brno
Tel.: +420 532 290 264