CZ EN
   
Ústav dějin umění Akademie věd ČR, v. v. i.

Mediální reprezentace žen v hudební kultuře

Název: Mediální reprezentace žen v hudební kultuře Vídně, Berlína a Prahy v první polovině 19. století
Poskytovatel: AV ČR, program MSM
Trvání: 2021–2022
Příjemce: Ústav dějin umění AV ČR, v. v. i.
Odpovědný řešitel: Anja Bunzel

Anotace:
Projekt je zaměřen na výzkum reprezentace žen působících v hudební kultuře Vídně, Berlína a Prahy v dobových médiích první poloviny 19. století. Všechna tři města se vyznačovala bohatým kulturním životem, zahrnujícím soukromá i veřejná hudební vystoupení, hudební vydavatelství, hudebně-pedagogické instituce a na hudbu orientovaná tištěná média. Místní sociokulturní kontexty a chronologický vývoj se nicméně v jednotlivých centech lišily. Soudobý tisk svědčí o této kulturní rozmanitosti i o nezanedbatelném zapojení žen. Navzdory rostoucímu zájmu o genderově orientovanou muzikologii v minulých desetiletích bylo vynaloženo jen malé úsilí systematicky zkoumat, jakým způsobem a jak často byly v první polovině 19. století v současných médiích zastoupeny právě ženy. Prostřednictvím obsahové analýzy relevantních médií tento projekt přehodnocuje roli žen v hudební kultuře také ve vztahu k jejich mužským současníkům. Přispívá k aktuálním diskurzům v dějinách hudby a v kulturních studiích. Jeho výsledkem budou dvě recenzované studie a konferenční prezentace.