CZ EN
   
Ústav dějin umění Akademie věd ČR, v. v. i.

Izraelští umělci českého původu

Název: Izraelští umělci českého původu
Poskytovatel: AV ČR, program MSM
Trvání: 2019–2021
Příjemce: Ústav dějin umění AV ČR, v. v. i.
Odpovědná řešitelka: Eva Janáčová

Anotace:
Důležitou, avšak dodnes souborně nezpracovanou kapitolou českých i izraelských dějin umění zůstávají výtvarníci, kteří se narodili v Čechách nebo na Moravě, ale v průběhu života z osobních, náboženských či politických důvodů emigrovali do Palestiny, potažmo po vzniku samostatného státu v roce 1948 do Izraele. Někteří získali v Čechách odborné školení a aktivně se před svým odchodem účastnili místního uměleckého života. Jiní se v Čechách pouze narodili, ještě jako děti odešli s rodiči do Izraele a až zde získali výtvarné vzdělání a stali se uznávanými malíři, kreslíři, grafiky, fotografy, designéry či sochaři. Hlavním cílem projektu, jež obnáší shromáždění, analýzu i interpretaci často těžko dostupných faktů, je zpřístupnit život a tvorbu izraelských výtvarníků českého původu.