CZ EN
   
 
Marie Platovská

PhDr. Marie Platovská

Department of Art-Historical Topography

phone: +420 221 183 508
e-mail: platovska@udu.cas.cz

Researcher at the Department of Art-Historical Topography.

Marie Platovská studied art history and ethnography at the Faculty of Arts, Charles University in Prague (PhDr. 1981). Between 1979 and 1994, she worked as a specialized editor at the Odeon Press and from 1993 on she was employed at the National Museum and the Museum of Czech Literature in Prague. Between 1993 and 1996, she served as the executive editor of the journal Umění / Art. She has been a member of the Department of Topography at the IAH CAS since 1994, co-authoring Umělecké památky Prahy. Nové Město a Vyšehrad (II); Malá Strana (III); Velká Praha MŽ (all GAČR projects). Platovská is currently conducting research and writing texts for Umělecké památky Moravy a Slezska (GA ČR) and Proměna venkovské architektury s důrazem na vývoj v 19. a 20. století (NAKI).

Research outputs (selection):

Marie Platovská, Myslov čp. 2, in: Ludmila Hůrková – Klára Mezihoráková (eds.), Proměny venkovské architektury s důrazem na vývoj v 19. a 20. století – Vybrané stavby, Praha 2019, pp. 51–62.

Marie Platovská, Rudník čp. 153, in: Ludmila Hůrková – Klára Mezihoráková (eds.), Proměny venkovské architektury s důrazem na vývoj v 19. a 20. století – Vybrané stavby, Praha 2019, pp. 101–112.

Marie Platovská, Polnička, in: Ludmila Hůrková – Klára Mezihoráková (eds.), Proměny venkovské architektury s důrazem na vývoj v 19. a 20. století I, Praha 2018, pp. 75–90.

Marie Platovská, Polnička, in: Ludmila Hůrková – Klára Mezihoráková (eds.), Proměny venkovské architektury s důrazem na vývoj v 19. a 20. století I, Praha 2018, pp. 121–136.

Marie Platovská, Nusle a Pankrác, in: Dalibor Prix a kol., Umělecké památky Prahy. Velká Praha. MŽ, 1, Praha 2017, pp. 127–629.

Marie Platovská, Vinohrady, in: Dalibor Prix a kol., Umělecké památky Prahy. Velká Praha. MŽ, 2, Praha 2017, pp. 859–1048.

Marie Platovská, Vokovice, in: Dalibor Prix a kol., Umělecké památky Prahy. Velká Praha. MŽ, 2, Praha 2017, pp. 1077–1098.

Marie Platovská (koeditorka s Taťánou Petrasovou), Tvary formy – ideje. Studie a eseje k dějinám a teorii architektury/ Shapes – forms – ideas. Studies and essays on the history and theory of architecture, Praha 2013.

Marie Platovská (editorka a spoluautorka) (Klára Benešovská – Lukáš Beran – Hana Hermanová – Ludmila Hůrková – Šárka Koukalová – Patrik Líbal – Taťána Petrasová – Petr Kratochvíl – Pavel Vlček – Michal Zlámaný), Slavné stavby Prahy 2, Praha 2011.

Marie Platovská (koeditor Rostislav Švácha), Dějiny českého výtvarného umění VI/1, 2. 1958–2000, Praha 2007.

Marie Platovská (koeditor Rostislav Švácha), Dějiny českého výtvarného umění V. 1939–1958, Praha 2005.

Marie Platovská, Josef Gočár. U Černé Matky Boží, Praga, Momenti Di Architettura Moderna, Milano 2000.

Current projects:

Metamorphoses of Village Architecture with an Emphasis on the 19th and 20th Centuries, NAKI DG16P02H02H023  – co-investigator

Umělecké památky Moravy a Slezska, IV (GA ČR) – co-author

Identification and categorization of plans of the Documentation Department. In terms of the Strategy AV 21.

DOWNLOAD CV AND BIBLIOGRAPHY
(IN CZECH)