CZ EN
   
 
Markéta Svobodová (Večeřáková)

Mgr. Markéta Svobodová (Večeřáková), Ph.D.

Department of Art-Historical Topography

phone: +420 221 183 598
e-mail: svobodova@udu.cas.cz

Researcher at the Department of Art-Historical Topography.

Markéta Svobodová studied theory and history of art at the Faculty of Arts, Palacký University in Olomouc (Ph.D. 2001–2007). Between 1997 and 1998 she worked as a curator at the Olomouc Museum of Art. Since 1999, she has been employed with the IAH CAS as a researcher focusing on architecture of the 19th to 21st centuries. She contributed to the book Umělecké památky Prahy. Velká Praha and is currently working on Umělecké památky Moravy a Slezska. In her research, Svobodová looks at the crossover between architecture, scenography, exhibition design and industrial design. She also researches the theory and sociology of architecture – see her books Bauhaus a Československo 1919­–1938, Hore zdar! Stavební strategie Klubu českých/československých turistů 1888–1949 (1989–2015) and Krematorium v procesu sekularizace českých zemí 20. století. She is a co-investigator for the project A Transformation of Rural Architecture with Emphasis on the Development of the 19th and 20th Centuries (NAKI) and principal investigator for František Kalivoda (1913–1971) in European Context: Multimediality, Experiment, Avant-Garde and Neo Avant-Garde (GAČR).

Research outputs (selection):

Markéta Svobodová, Hore zdar! Stavební strategie Klubu českých/československých turistů 1888–1949 (1989–2015), Praha 2020.

Markéta Svobodová, Scénografie a výstavnictví – dvě rovnocenné sféry v tvorbě Jana Rajlicha, in: Marta Sylvestrová (ed.), Jan Rajlich 100. Mr. Brno (kat.), Moravská galerie v Brně, Brno 2020, pp. 281–321.

Markéta Svobodová, Brněnská avantgardní scéna mezi válkami. Meyerova přednáška v roce 1931 a jeho korespondence s Artušem Černíkem a Bedřichem Václavkem z let 1925–1926, Bauhaus 100: Bulletin MG, 2019, No. 80, pp. 56–75.

Markéta Svobodová, Media Coverage and Criticism of the Bauhaus in the Czechoslovak Interwar Press, Czech and Slovak Journal of Humanities – Historia Artium, 2019, pp. 106–119.

Markéta Svobodová, Peter Bücking – Werner David Feist – Friedl Dicker in Czechoslovakia between the wars. Articles by three Bauhaus Graduates, Umění / Art 2017, LXV, No. 4, pp. 396–405.

Markéta Svobodová, Proti -ismům / mezi racionalitou a expresí. Vlastislav Hofman architekt / Against -isms / between rationality and expression. Vlastislav Hofman, architekt, in: Mahulena Nešlehová (ed.), Vlastislav Hofman (1884–1964). Pocta invenci / A Tribute to Invention, katalog výstavy, Galerie výtvarného umění v Ostravě, Ostrava 2017, pp. 43–55.

Markéta Svobodová, Bauhaus a Československo 1919–1938. Studenti, koncepty, kontakty / The Bauhaus and Czechoslovakia 1919–1938. Students, Concepts, Contacts, Praha 2016.

Markéta Svobodová, Zdeněk Rossmann – virtuálním architektem v době hospodářské krize, in: Marta Sylvestrová – Jindřich Toman (eds.), Zdeněk Rossmann / Horizonty modernismu, Brno 2015, pp. 96–117.

Markéta Svobodová, František Kalivoda, László Moholy-Nagy and the Left Front in Prague and Brno; Mein lieber Ka“. Letters from László Moholy-Nagy to František Kalivoda, 1933–1946,  Umění / Art LXII, 2014, pp. 141–160.

Markéta Svobodová, Krematorium v procesu sekularizace českých zemí 20. století. Ideové, stavební a typologické proměny, Praha 2013.

Current projects:

František Kalivoda (1913–1971) in European Context: Multimediality, Experiment, Avant-Garde and Neo Avant-Garde (GAČR 19-18891S) - principal investigator

Metamorphoses of Village Architecture with an Emphasis on the 19th and 20th Centuries (NAKI II, No. 190/DG16P02H023/D) - co-investigator

Umělecké památky Moravy a Slezska - co-author

Jan Rajlich 100 / Jan Rajlich – Art & Design (exhibition in Moravská galerii v Brně) - professional collaborator

DOWNLOAD CV AND BIBLIOGRAPHY
(IN CZECH)