CZ EN
   
Ústav dějin umění Akademie věd ČR, v. v. i.

Joseph Brentner

Tematický katalog děl Josefa Brentnera (1689–1742) publikovaný online přináší utříděné a ověřené informace o skladatelově tvorbě. Vlastní katalog je doplněn chronologickým přehledem skladatelova života a díla, stručnou biografií a edicemi i reprodukcemi vybraných archivních dokumentů. Brentnerovy skladby poskytují cenný pohled na kompoziční tvorbu v českých zemích a zvláště v Praze druhé dekády osmnáctého století.

Václav Kapsa

Vydání anglicky a česky online, průběžná aktualizace, open access.

https://brentner.katalog-skladeb.cz/

LIDÉ
Václav Kapsa Václav Kapsa

+420 220 303 937
gsm: +420 774 145 406
kapsa@udu.cas.cz