CZ EN
   
Ústav dějin umění Akademie věd ČR, v. v. i.

Dějiny umění v českých zemích 800–2000

Naši čtenáři zatím neměli příležitost seznámit se s dějinami umění v Čechách a na Moravě v jednom knižním svazku. Tuto mezeru vyplňuje bohatě ilustrovaná týmová práce Ústavu dějin umění AV ČR v Praze, která sleduje proměny umělecké tvorby v českých zemích od Velké Moravy po současnost. Zabývá se malířstvím, sochařstvím, architekturou, knižní malbou, uměleckým řemeslem, fotografií i jinými druhy umělecké tvorby; osm stovek vybraných děl zasazuje do historických souvislostí jejich vzniku. Jádro knihy tvoří takzvané "rodinky", skupiny dvou, tří nebo čtyř uměleckých prací, které spojuje dohromady osobnost královského nebo šlechtického objednavatele, vznik díla v prostředí starých klášterů, na půdě moderních akademií nebo na pozadí dobových náboženských nebo politických proudů, příslušnost k vyhraněnému uměleckému směru, různá ztvárnění jednoho tématu i jiné zajímavé vazby. V "rodinkách" se čtenářům představí nejvýznamnější umělecké výkony spojené s českým územím i nejvýznamnější umělecké osobnosti, od mistra Theodorika a Petra Parléře přes tvůrce kubistické a meziválečné avantgardy po současné umělce Veroniku Bromovou nebo Federica Díaze.

Taťána Petrasová – Rostislav Švácha (eds.)

První vydání, kniha vychází v české a anglické mutaci, 992 s., bar. obr., Praha 2017
ISBN 978-80-904543-8-7

Knihu vydalo nakladatelství Artefactum ve spolupráci s nakladatelstvím Arbor vitae.

Distribuci a prodej knihy zajišťuje Arbor vitae. Objednávky zasílete na e-mail: office.arborvitae@volny.cz

Dějiny umění v českých zemích 800–2000 Dějiny umění v českých zemích 800–2000 Dějiny umění v českých zemích 800–2000
LIDÉ
Rostislav Švácha Rostislav Švácha

+420 221 183 508; +420 773 474 964
svacha@udu.cas.cz