CZ EN
   
Ústav dějin umění Akademie věd ČR, v. v. i.

Art in an Unsettled Time

Třináct studií v anglickém a německém jazyce ukazuje rozmanitost produkce iluminátorských dílen na přelomu 14. a 15. století, kdy pražská knižní malba dosahovala vrcholné evropské úrovně, a zkoumá, jak reformní hnutí a velké společensko-politické změny husitského období ovlivnily podobu rukopisných knih. Badatelé se zaměřují na vztah obrazu a textu, funkci vyobrazení, výzdobu hojně opisovaných Viklefových traktátů a kladou si otázku, co je husitská ikonografie. Zvlášní pozornost je věnována astronomickým, astrologickým a biblickým rukopisům. Sborník seznamuje s některými dosud nepublikovanými či málo známými bohemikálními památkami, jako je skvostně zdobený list antifonáře, který zakoupilo Metropolitní muzeum umění v New Yorku.
Autoři textů: Barbara Drake Boehm (New York), Pavol Černý (Ostrava/Olomouc), Lara Fortunato (Neapol/Berlin), Tomáš Gaudek (Praha), Jan Gromadzki (Wrocław), Alena Hadravová (Praha), Petr Hadrava (Praha), Hana Hlaváčková (Praha), Kateřina Horníčková (Salzburg / České Budějovice), Ulrike Jenni (Praha), Kateřina Kubínová (Praha), Irina von Morzé (Vídeň), Lenka Panušková (Praha), Daniela Rywiková (Ostrava), Maria Theisen (Vídeň)

Milada Studničková – Maria Theisen (eds.)

První vydání anglicky/ německy, 231 s., bar. obr., Praha 2018
ISBN: 978-80-88283-15-7


Doporučená prodejní cena 520 Kč

OBJEDNAT
Art in an Unsettled Time
LIDÉ