CZ EN
   
Ústav dějin umění Akademie věd ČR, v. v. i.

Infrastruktury (dějin) umění

Srdečně zveme na VII. sjezd historiků a historiček umění, který pořádá Uměleckohistorická společnost ve spolupráci s Fakultou umění a designu Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem a proběhne 23. – 25. 9. 2021 v budově fakulty.

Místo konání: Fakulta umění a designu Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, Pasteurova 9 (areál Kampusu).

Účast na sjezdu je otevřená všem a není nutné se registrovat předem. Přihlásit se na exkurzi bude možné na místě, u vstupu do konferenčního sálu. 

Další informace o možnostech ubytování, exkurzi, výstavách a aktualitách souvisejících se sjezdem budou doplňovány na facebookové události sjezdu a na webu Uměleckohistorické společnosti.

Protiepidemická opatření se budou řídit pravidly hostící instituce Fakulty umění a designu Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem. Bezinfekčnost bude možné prokázat následujícími způsoby:

  1. osoba dokončila očkování proti onemocnění covid-19 minimálně 14 dní před konáním sjezdu

  2. osoba prokáže negativní výsledek PCR textu (max. 7 dní před konáním sjezdu), nebo antigenního testu (max. 72 hodin před konáním sjezdu).

  3. osoba prodělala laboratorně potvrzené onemocnění covid-19, uplynula u ní doba izolace a od prvního pozitivního rychlého antigenního testu (RAT) na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 180 dní.

V případě otázek se neváhejte obrátit na organizační výbor: sjezd-uhs@googlegroups.com. Informace k členství v UHS či k prodloužení platnosti členské legitimace naleznete na webových stránkách: https://dejinyumeni.cz/clenstvi/

pdf PROGRAM