CZ EN
   
Ústav dějin umění Akademie věd ČR, v. v. i.

Objev neznámého obrazu od Hanse von Aachena v břevnovském klášteře

Historik umění Štěpán Vácha z Ústavu dějin umění Akademie věd ČR (ÚDU AV ČR) nalezl v břevnovském klášteře pozoruhodný, dosud opomíjený obraz Bolestný Kristus. Uměleckohistorický a technologický průzkum potvrdil jeho domněnku, že autorem obrazu je Hans von Aachen, dvorní malíř císaře Rudolfa II., a přinesl i další, překvapivé poznatky. Ve čtvrtek 17. prosince začíná ve Window Gallery, výlohách knihovny ÚDU AV ČR (Husova 4, Praha 1), výstava Něžné utrpení podle Hanse von Aachena, která představuje obraz a seznamuje s výsledky bádání i s průběhem jeho restaurování. K celému příběhu byl natočen časosběrný dokument, jehož uvedení se plánuje v příštím roce.

doc TZ_Aachen_20_12_17