CZ EN
   
Ústav dějin umění Akademie věd ČR, v. v. i.

Italská opera

Název: Italská opera – mezi originálem a pasticciem (mezinárodní muzikologická konference, Český Krumlov 2020)
Poskytovatel: AV ČR (Komise pro regionální spolupráci krajů a ústavů AV ČR)
Trvání: 2020
Příjemce: Ústav dějin umění AV ČR, v. v. i.
Odpovědný řešitel: Milada Jonášová

Anotace: 
Šestá mezinárodní muzikologická konference o italské opeře 18. století v Čechách, která se měla uskutečnit 19.‒20. září 2020 v rámci Festivalu barokních umění v Českém Krumlově a do jejíchž předchozích ročníků se již zapojilo přes 40 badatelů z Evropy a USA, musela být z důvodu zhoršující se pandemické situace zrušena. Její téma „Italská opera – mezi originálem a pasticciem“ bylo propojeno s novodobou premiérou vídeňského pasticcia Giulio Cesare in Egitto z roku 1731, sestaveného z árií Händela, Caldary, Porpory a Rinaldiho, které v zámeckém barokním divadle provedl soubor Hof-Musici pod vedením Ondřeje Macka. Příspěvky, které pro konferenci připravili badatelé z Milána, Benátek, Bologně, Rouen, Neapole, Bari, Mnichova, Augsburku, Hannoveru, Varšavy, Prahy, Brna a Nelahozevsi, budou vydány ve sborníku ediční řady L’opera italiana nei territori boemi durante il Settecento v nakladatelství Academia.

WEB