CZ EN
   
Ústav dějin umění Akademie věd ČR, v. v. i.

Alchymické laboratorium

Alchymické laboratorium ve výtvarném umění

Poskytovatel: GAČR, No. 19-02080S
Trvání: 2019–2021
Příjemce: Ústav dějin umění, AV ČR, v. v. i.
Odpovědný řešitel: Ivo Purš
Spolupráce: Vladimír Karpenko

Projekt se zabývá analýzou způsobů vyobrazování alchymického laboratoria ve třech oblastech výtvarného umění: v žánrové malbě, především nizozemské 17. století, ve vyobrazeních provázejících alchymická pojednání, jak rukopisná, tak i tištěná, a ve vyobrazeních specializovaných technických traktátů, především těch zaměřených na hornictví a hutnictví. Metodologickým východiskem projektu budou jak ikonografické uměnovědné analýzy, tak i analýzy zobrazovaných námětů z hlediska dějin vědy a dobově používaných technologií. Pomocí těchto metod bude nově posouzen význam těchto vyobrazení, jaký měla v sociálních a kulturních kontextech, v nichž vznikala a pro něž byla určena.