CZ EN
   
 
Martin Krummholz

PhDr. Martin Krummholz, Ph.D.

Oddělení umění 19.-21. století

tel: +420 221 183 511
e-mail: krummholz@udu.cas.cz

Vědecký pracovník Oddělení umění 19.-21. století.

Vystudoval dějiny umění na FF UK (Mgr., PhDr. 2005; Ph.D. 2013). V letech 1994–2003 pracoval v Archivu hl. m. Prahy. Od roku 2005 působí na ÚDU AV ČR, v. v. i.. Pedagogicky působil na FF Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích (2008–2010) a Ped F Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem (2015–2019), v současné době pak na FHS Univerzity Karlovy v Praze (od 2011) a FF Univerzity Palackého v Olomouci (od 2019). Zabývá se raněnovověkou architekturou, krajinářskými parky a sochařstvím přelomu 19. a 20. století. Je autorem výstav Stanislav Sucharda (1866–1916) – Muzeum východníchČech v Hradci Králové (2007), Clam-Gallasův palác. Johann Bernhard Fischer von Erlach. Architektura, výzdoba, životrezidence – Archiv hlavního města Prahy (2007), Stanislav Sucharda (1866–1916). Tvůrčí proces – Národní galerie v Praze (2019/2020), podílel se na výstavě Metamorfózy politiky. Pražské pomníky 19. století – Národní galerie v Praze / Archiv hlavního města Prahy (2013/2014). Je koordinátorem projektu Stopy tvorby. Dědictví velkých sochařů první poloviny 20. století. Restaurování a péče o sochařské památky ze sádry (NAKI, 20162019), v jehož rámci připravil pro Národní galerii v Praze výstavu Stanislav Sucharda (1866–1916). Tvůrčí proces a odbornou monografi isochaře Stanislava Suchardy. Je spoluřešitelem projektu Krásný Dvůr v kontextu evropských krajinářských parků (GAČR, 20182020).

Nejvýznamnější publikační výstupy:

Martin Krummholz, Parádní kočáry hraběte Gallase, Sychrov 2019.

Martin Krummholz, Pomníky českých dějin ve středoevropském kontextu, in: Adriana Primusová – Petr Wittlich – Kateřina Kuthanová – Martin Krummholz – Jakub Ďoubal, Šaloun. Dotek osudu. The Touch of the Fate, Kutná Hora 2018, s. 48–68.

Martin Krummholz, František Palacký im Prager Pantheon und auf dem Platz, in: Wiener Jahrbuch für Kunstgeschichte LXIII/LXIV, 2017, s. 467–480.

Martin Krummholz, Zámek Troja, Praha 2017.

Martin Krummholz, Habsburgische Propaganda des kaiserlichen Botschaftersampäpstlichen Hofam Beispiel der Gesandten Johann Wenzel von Gallas (1714 – 1719), in: Werner Telesko (ed.), Die Repräsentation der Habsburg-Lothringischen Dynastie in Musik, visuellen Medien und Architektur / Representing the Habsburg-Lorraine Dynasty in Music, Visual Media and Architecture. 1618–1918, Wien – Köln – Weimar 2017, s. 263–283.

Martin Krummholz, Das Mäzenatentum des Grafen Johann Wenzel von Gallas und seine Festivitäten in Rom 1714–1719, in: Frühneuzeit-Info XXVII, 2016, s. 35–53.

Martin Krummholz, Vídeňsky orientovaná architektura kolem roku 1700 a Giovanni Battista Alliprandi; Dispozice barokní profánní architektury v Čechách; Štuk a architektura v Čechách, in: Petr Macek - Richard Biegel - Jakub Bachtík (eds.), Barokní architektura v Čechách, Praha 2015, 227–247; 603–611; s. 641–651.

Martin Krummholz, Antonio Porta and Seventeenth-CenturyCentral European Architecture, in: RIHA Journal 0118 | 23 March 2015.

Martin Krummholz, Schloss- und Palaisbau des Adelsim 17. und 18. Jahrhundert, in: Gerhard Amerer – Elisabeth Lobenwein– Martin Scheutz (edd.), Adel im 18. Jahrhundert. Umrisseeinersozialen Gruppe in der Krise, Wien 2015, s. 283–317.

Martin Krummholz, Baroque stucco in Bohemia and Moravia, in: Christine Casey – Conor Lucey (edd.), Decorative plasterwork in Ireland and Europe. Ornament and the Early Modern Interior, Dublin 2012, s. 93–110.

Martin Krummholz, Buquoyské Nové Hrady. Počátky krajinných parků v Čechách, Praha 2012.

STÁHNOUT CV A BIBLIOGRAFII