CZ EN
   
 
Ondřej Hojda

Mgr. Ondřej Hojda, Ph.D.

Oddělení umění 19.-21. století

tel:
e-mail: on.hojda@udu.cas.cz

Stipendista Programu podpory perspektivních lidských zdrojů (Mzdová podpora postdoktorandů na pracovištích AV ČR).

Ondřej Hojda je historik a teoretik architektury a umění, absolvent Filozofické fakulty University Karlovy v Praze a École des hautes études en sciences sociales v Paříži. Věnuje se hlavně architektuře a urbanismu 20. a 21. století v kontextu vývoje společnosti, vědy, přírody a umění. Ve svém výzkumu se nyní zaměřuje hlavně na modernismus od poloviny 20. století v mezikulturních souvislostech. Studoval a pracoval v několika evropských městech, kromě Prahy a Paříže i v Ženevě, Oslu a nejdéle v Berlíně. V roce 2018 obhájil na disertační práci o vztazích evropské moderní architektury k Japonsku Japan and Modern Architecture. Discourse in the mid-20th CenturyEurope. Od roku 2019 je v Ústavu dějin umění zaměstnán s postdoktorandským projektem Ósaka 1970: Architektura, environment a média. Světová výstava jako křižovatka československé a světové architektury. Mimo akademickou činnost přispívá do dalších tištěných a elektronických médii (např. Art&Antiques, Era21 – člen redakční rady).

Nejvýznamnější odborné výstupy:

Ondřej Hojda, A Bewildering Affinity: Western Architectural Modernism and Japanese Traditional Building, Umění / Art LXVII, 2019, s. 47–63.

Ondřej Hojda, Společenské a historické podmínky udržitelné architektury v Česku, in: (kol.), Co je to udržitelná architektura? Mezinárodní konference pořádaná Ústavem navrhování II na Fakultě architektury ČVUT v Praze 11. 12. 2018, s. 10–15.

Ondřej Hojda, Obraz japonské architektury v Evropě, 1945–1970. Bulletin Uměleckohistorické společnosti, 2018, č. 1, s. 4–6.

Ondřej Hojda, Architektura bez dějin? Christian Norberg-Schulz a fenomenologie architektury, in: Rostislav Švácha – Sabina Soušková – Anna Šubrtová (edd.): Věda a umění. Sborník 5. sjezdu historiků umění, Praha 2017, s. 62–71 (English summary pp. 260-261.)

Ondřej Hojda (rec.), Therese O’Malley – Joachim Wolschke-Bulmahn (edd.), Modernism and Landscape Architecture, 1890–1940. Umění / Art LXV, 2017, s. 555–557.

Ondřej Hojda, Doslov k českému vydání, in: Steen Eiler Rasmussen, Jak vnímat architekturu. Praha 2016, s. 211–216. (Práce na publikaci zahrnovala iniciaci překladu, odbornou revizi textu a doslov.)

Podoby kritiky. Era21, 2017, č. 1 (kurátor tematického čísla, autor textu, rozhovoru a spolupráce na překladech)

Ondřej Hojda (rec.), Tomáš Valena – Tom Avermaete – Georg Vrachliotis (edd.), Structuralism Reloaded, Umění / Art LX, 2012, s. 321–323.

Ondřej Hojda (rec.), Harry Francis Mallgrave, The Architect’s Brain, Umění / Art LX, 2012, s. 77–80.

Aktuální projekty:

Ósaka 1970: Architektura, environment a média. Světová výstava jako křižovatka československé a světové architektury - člen řešitelského týmu

STÁHNOUT CV A BIBLIOGRAFII