CZ EN
   
 
Michal Šroněk

doc. PhDr. Michal Šroněk, CSc.

Oddělení umění raného novověku

tel: +420 221 183 51
e-mail: michal.sronek@seznam.cz

Vědecký pracovník Oddělení umění raného novověku.

Michal Šroněk studoval na FFUJ obory dějiny umění a estetika (absolvoval v r. 1976). V letech 1976–1983 působil v Okresním muzeu v Ústí n. L. jako historik umění a kurátor umělecké sbírky. Od roku 1983 až dosud pracuje v Ústavu dějin umění Akademie věd České republiky, nejprve jako vědecký aspirant, později jako vědecký pracovník se specializací na renesanční a barokní výtvarné umění v Čechách a ve střední Evropě. V letech 1992–1993 byl držitelem stipendia dr. Alfreda Badera a absolvoval šestiměsíční studijní pobyt v Římě a ve Vídni. V letech 2003–2004 působil v Geisteswissenschaftliches Centrum Geschichte und Kultur Ostmitteleuropas E.V. jako vědecký pracovník a člen projektu Konfessionalisierung vedeného prof. W. Eberhardem. Od roku 2008 je zaměstnán na Filozofické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, nejprve jako odborný asistent a později jako docent a zástupce ředitele Ústavu věd o umění a kultuře.

Nejvýznamnější odborné výstupy:

Michal Šroněk, The Representation Practices of the Prague Painters’ Guild in the Late Middle Ages and the Early Modern Period, in: Faces of Community in Central European Towns: Images, Symbols, and Performances, 1400–1700, Kateřina Horníčková ed., Lanham, MA: Lexington Books / Rowman & Littlefield 2018, s. 149194.

Michal Šroněk, The Jesuits and their Urban Visual Presence in the Bohemian Lands, in: Faces of Community in Central European Towns: Images, Symbols, and Performances, 1400–1700, Kateřina Horníčková ed., Lanham, MA: Lexington Books / Rowman & Littlefield 2018, s. 279310.

Michal Šroněk, The Unity of the Brethren and Images, From Hus to Luther. Visual culture in the Bohemian reformation (1380–1620), Kateřina Horníčková and Michal Šroněk eds., Turnhout 2016, s. 193218.

Michal Šroněk, Calvinist Views on Religious Images in Bohemia, From Hus to Luther. Visual culture in the Bohemian reformation (1380–1620), Kateřina Horníčková and Michal Šroněk eds., Turnhout 2016, s. 231246.

Michal Šroněk, De sacris imaginibus: patroni, malíři a obrazy předbělohorské Prahy, Praha 2013, 173 s.

Kateřina Horníčková – Michal Šroněk (eds)., Umění české reformace 1380–1620, Praha 2010, 556 s.

Michal Šroněk, Jan Jiří Heinsch (1647–1712). Malíř barokní zbožnosti, Praha 2006, 192 s.

Michal Šroněk – Jaroslava Hausenblasová, Gloria et Miseria. Praha v době třicetileté války, Praha 1998, 279 s. 

Michal Šroněk, Pražští malíři 1600–1650. Mistři, tovaryši, učedníci a štolíři v Knize Staroměstského malířského cechu. Biografický slovník, Praha 1997.

Michal Šroněk, Barokní malířství 17. století v Čechách, in: Dějiny českého výtvarného umění II/1, Praha 1989, s. 323–355.

Aktuální projekty:

Idea a její realizace: výtvarná kultura jezuitského řádu v českých zemích, Grantová agentura Akademie věd ČR (grant číslo 17-11912S, 2017–2019) – řešitel týmového projektu

STÁHNOUT CV A BIBLIOGRAFII