CZ EN
   
Ústav dějin umění Akademie věd ČR, v. v. i.

Epigraphica et Sepulcralia 9

Sborník 16. mezinárodního zasedání k problematice sepulkrálních památek, které se konalo v Praze 25. -27. října 2017. Tyto unikátní pravidelné konference pořádané od roku 2000 Ústavem dějin umění AV ČR, jsou zaměřeny na sepulkrální památky jako hmotné artefakty sepulkrální kultury a umělecká díla v tradičním pojetí, s věcným či metodickým vztahem ke středoevropskému kontextu. Nevyhýbají se ani tématům, která šířeji osvětlují kontext, v němž tyto památky vznikaly a funkčně se uplatňovaly. Důraz je kladen na interdisciplinární charakter zasedání.

Jiří Roháček (ed.)

První vydání česky, anglicky, německy, polsky, slovensky, anglická a česká resumé, 387 s., čb. obr., Praha 2020

ISBN 978-80-88283-43-0, ISSN 2336-3363

Doporučená prodejní cena 290 Kč

OBJEDNAT
pdf Obsah
Epigraphica et Sepulcralia 9 Epigraphica et Sepulcralia 9
LIDÉ