CZ EN
   
Ústav dějin umění Akademie věd ČR, v. v. i.

Obrazy zášti

Fotoreportáž z výstavy Obrazy zášti. Vizuální projevy antijudaismu a antisemitismu v českých zemích, která se koná od 1. října 2021 do 2. ledna 2022 v Oblastní galerii Liberec.

Foto: Petr Zinke

Obrazy zášti Obrazy zášti Obrazy zášti Obrazy zášti Obrazy zášti Obrazy zášti Obrazy zášti Obrazy zášti Obrazy zášti Obrazy zášti Obrazy zášti Obrazy zášti Obrazy zášti Obrazy zášti Obrazy zášti Obrazy zášti Obrazy zášti Obrazy zášti Obrazy zášti Obrazy zášti Obrazy zášti Obrazy zášti Obrazy zášti Obrazy zášti