CZ EN
   
Ústav dějin umění Akademie věd ČR, v. v. i.

Zpívající fontána a Albrecht Dürer

Srdečně zveme na další online přednášku v rámci cyklu i-Collegium historiae artium, kterou přednese Sylva Dobalová (ÚDU AV ČR) na téma Zpívající fontána a Albrecht Dürer.

Přednáška se uskuteční ve středu 28. dubna 2021 v 16.30 online na Facebooku ÚDU AV ČR. Lze ji také sledovat na platformě ZOOM pod tímto odkazem.

Zpívající fontána v Královské zahradě Pražského hradu je produktem mezinárodní dílenské praxe. Nejčastěji se uvádí, že čeští a „němečtí“ kovolijci fontánu ulili podle návrhu Italů Terzia a Brocca. Přestože výkon slévačské dílny byl úctyhodný, došlo k určitému posunu původně italizujícího vyznění díla. Nově nalezený archivní pramen a také ikonografický rozbor tématu “dudáčka” však ukazují, že výslednou fontánu je nutno chápat i v širším kontextu výměny uměleckých idejí, kterou ve středoevropské renesanci charakterizovalo určité napětí mezi klasickými a regionálními vlivy.