CZ EN
   
Ústav dějin umění Akademie věd ČR, v. v. i.

Vliv vídeňské školy dějin umění II

Srdečně zveme na konferenci Vliv vídeňské školy dějin umění II: 100 let od smrti Maxe Dvořáka, která se uskuteční ve dnech 15. a 16. dubna 2021 online.

V roce 2021 uplyne 100 od smrti Maxe Dvořáka, původem českého a ve Vídni působícího historika umění. Poté, co v roce 1894 z české Karlo-Ferdinandovy univerzity v Praze přestoupil na Ústav pro rakouský dějezpyt na Vídeňské univerzitě, dostal se do vlivu výzkumné metody takzvané vídeňské školy dějin umění, kterou následně rozvíjel až do své předčasné smrti. Odkaz jeho myšlení může být srovnáván s vlivem Abyho Warburga či Heinricha Wölfflina, tedy osobnostmi, které přispěly k modernizaci výzkumu historického umění v podobě samostatné vědecké disciplíny. Působení Maxe Dvořáka je pro středoevropské prostředí ještě o něco důležitější, jelikož přímo u Dvořáka studovala řada později významných rakouských, českých, polských, maďarských a dalších historiků umění, kteří Dvořákovu metodu dějin umění rozvíjeli v rámci nacionálně utvářených států po roce 1918. Způsobům formulace dějin umění Maxem Dvořákem a jejich revizím, kritikám či aktualizacím se bude věnovat řada mezinárodně významných badatelů v oblasti historiografie dějin umění.

Konferenčními jazyky budou němčina a angličtina.

Konference se koná na platformě Zoom, aktivní zájemci se mohou registrovat na e-mailu: murar@udu.cas.cz. Neregistrovaní účastníci budou moci konferenci sledovat online na Facebooku Ústavu dějin umění Akademie věd ČR.

pdf Program konference