CZ EN
   
Ústav dějin umění Akademie věd ČR, v. v. i.

Umělecké památky Moravy a Slezska 3. O/P

Vydání 3. svazku UPMS je součástí dlouhodobého projektu oddělení topografie ÚDU AV ČR. Kniha, rozdělená na dvě části, zahrnuje lokality na Moravě a ve Slezsku spadající pod písmena O–P. Jsou v ní tak podrobně pojednána památkově velmi bohatá města Olomouc, Opava, Ostrava, Přerov, Prostějov a další. Koncepčně kniha navazuje na předchozí dva svazky. Posunem je podrobnější zpracování jednotlivých hesel, větší počet plánové dokumentace i použití barevných fotografií v textu.

Termín a místo konání: středa 3. listopadu 2021 v 17 hodin, knihkupectví Academia v Brně

Akce se koná v rámci Týdne Akademie věd.

www.tydenavcr.cz