CZ EN
   
Ústav dějin umění Akademie věd ČR, v. v. i.

Titanismus – Tradice – Tragično: Michelangelo Maxe Dvořáka

Srdečně zveme na přednášku v rámci cyklu Collegium historiae artium, kterou přednese Tomáš Murár (ÚDU AV ČR) na téma Titanismus – Tradice – Tragično: Michelangelo Maxe Dvořáka.

Přednáška se uskuteční ve středu 29. září 2021 v 16.30 v zasedací místnosti (1. patro, sál č. 117) Ústavu dějin umění AV ČR, Husova 4, Praha 1.

„Polnice zimy zní. Svolává zabloudilé jiskřičky na oknech, na pláních, ve sněhu, jiskřičky těžkých slov v nedokončeném díle, sklánějícím se teď nad propast příběhu.“

Uměleckohistorický výklad není objektivním popisem uměleckých děl za účelem jejich řazení v lineárním historickém vývoji, ale subjektivním přivlastňováním si uměleckého díla za účelem pochopení své vlastní přítomnosti – či minimálně je takto možné uvažovat o dějinách umění Maxe Dvořáka na základě jeho interpretace díla Michelangela Buonarrotiho. Přednáška se bude věnovat možným důvodům, proč Dvořák Michelangelovo umění v roce 1920 představil jakožto tragické ve smyslu proměny evropské umělecké tradice, a s tím i otázce, jak tato interpretace mohla rezonovat v pracích Dvořákových žáků, kteří se jako on obrátili k Michelangelovu titanismu v době konců starých pořádků, kdy ustálení nových kulturních, politických i osobních poměrů bylo pouze otázkou víry v lepší budoucnost.

Celý program přednášek na druhou polovinu roku 2021 najdete v přiloženém souboru.

pdf Program přednášek