CZ EN
   
Ústav dějin umění Akademie věd ČR, v. v. i.

Photo Albums’ Twisted Meanings: Between nostalgia and trauma

Vyzýváme k zasílání návrhů příspěvků na workshop Photo Albums’ Twisted Meanings: Between nostalgia and trauma, který se koná 25. a 26. listopadu 2021 v Praze.

Přihlášky zasílejte na adresu: trnkova@udu.cas.cz do 15. srpna 2021.

Workshop pořádá Centrum pro výzkum fotografie ÚDU AV ČR ve spolupráci s Centrem současného umění DOX.

Více informací naleznete v přiloženém souboru.

pdf Photo Albums CFP