CZ EN
   
Ústav dějin umění Akademie věd ČR, v. v. i.

Obraz alchymického laboratoria ve výtvarném umění

Během 1. pol. 17. století se zobrazení alchymisty v laboratoři stalo jedním z obvyklých témat holandské a vlámské žánrové malby. Tato zobrazení měla různou podobu: některá byla satirická, zatímco jiná alchymistu ukazovala s určitou vážností a často byla obklopena melancholickou atmosférou. V případě zobrazení v odborných dílech je umění prostředkem reprezentujícím předmět laboratorního vybavení, v případě děl žánrové malby je téma laboratorního vybavení prostředkem k vytvoření uměleckého díla.

Přednášející: Mgr. Ivo Purš, Ph.D. (ÚDU AV ČR)

Termín a místo konání: středa 3. listopadu 2021 v 16.30, přednášková místnost ÚDU AV ČR, 1. patro

Přednáška se koná v rámci přednáškového cyklu Collegium historiae artium a Týdne Akademie věd.

www.tydenavcr.cz