CZ EN
   
Ústav dějin umění Akademie věd ČR, v. v. i.

Nejen kámen mudrců. Alchymické laboratorium v teorii i praxi

Srdečně zveme na workshop Nejen kámen mudrců. Alchymické laboratorium v teorii i praxi, který jsme ve spolupráci s Ústavem organické chemie a biochemie AV ČR připravili u příležitosti výstavy Alchymické laboratorium ve výtvarném umění ve Window Gallery.

Workshop se koná v pondělí 13. prosince v 17 hodin v Akademickém konferenčním centru (Husova 4a, Praha 1).

Co si představíte, řekne-li se alchymie a alchymická laboratoř? Jako první přijde na mysl temná místnost přeplněná destilačními přístroji a tavícími pecemi s množstvím skleněných nádob, nástrojů jako kleště a kladiva, mramorových desek na roztírání minerálů, měchů na dmýchání ohně či věder s dřevěným uhlím. Do jaké míry jsou však tato zobrazení reálná? Byli alchymisté šarlatáni, nebo spíše předchůdci moderních vědců?

Po úvodní přednášce budou následovat názorné ukázky experimentů, které přiblíží práci v alchymickém laboratoriu. Stanete se svědky výroby zlata, objevení fosforu nebo tvorby vonných látek.

Akce je vhodná i pro starší děti. 

Vstup na workshop se bude řídit aktuálními protiepidemickými opatřeními.