CZ EN
   
Ústav dějin umění Akademie věd ČR, v. v. i.

Ivo Hlobil v českém dějepisu umění

Na podzim minulého roku zemřel ve věku 78 let prof. Ivo Hlobil, jeden z nejvýznamnějších představitelů oboru dějin umění v České republice, široce respektovaný rovněž v mezinárodním měřítku. K jeho trvalému odkazu patří četné odborné uměleckohistorické publikace a uspořádané výstavy. Stejně důležitá byla jeho činnost na poli památkové péče. Ve svých textech se věnoval teoretickým základům monumentiky či principům restaurování památek a rovněž aktivně vstupoval do významných památkových kauz.

K připomenutí a zhodnocení přínosu Iva Hlobila (nejen) tuzemským dějinám umění a památkové péči a k uctění jeho památky připravil Ústav dějin umění AV ČR, v. v. i., ve spolupráci s Katedrou dějin umění FF UP v Olomouci dvoudenní odborné kolokvium „Ivo Hlobil v českém dějepisu umění: od středověku po aktuální otázky památkové péče“.

Uskuteční se 15. únoraAkademickém konferenčním centru v Praze16. únoraUměleckém centru UP v Olomouci. Program kolokvia bude zveřejněn v průběhu ledna 2022.