CZ EN
   
Ústav dějin umění Akademie věd ČR, v. v. i.

Hledání Bolestného Krista

Časosběrný dokument pojednává o neznámém obrazu rudolfinského malíře Hanse von Aachena, který v břevnovském klášteře nalezl historik umění Štěpán Vácha. Výzkum probíhající v letech 2018–2020 a jednotlivé fáze restaurování obrazu jsou podány vizuálně působivou formou. Kromě Štěpána Váchy ve filmu účinkují historička umění Eliška Fučíková a restaurátor Adam Pokorný. Formulování otázek, hledání odpovědí i nečekaná zjištění, jež vědecká práce přináší, se mohou stát napínavým dobrodružstvím.

Termín a místo konání: čtvrtek 4. listopadu 2021 v 18 hodin, Planetárium Praha

Na promítání je nutná rezervace.

Akce se koná v rámci Týdne Akademie věd.

www.tydenavcr.cz