CZ EN
   
Ústav dějin umění Akademie věd ČR, v. v. i.

Fešandy ze šuplíků. Sudek sochy jižní Čechy

Reportáž připravily: Eliška Hrbková, Inka Mazáčová, stážistky Otevřené vědy

V neděli 5. září jsme navštívily výstavu Fešandy ze šuplíků. Sudek, sochy, jižní Čechy, která se nachází v Muzeu fotografie a moderních obrazových médií v Jindřichově Hradci. Muzeum je umístěno v historickém centru města v krásných prostorách původní jezuitské koleje z 16. století, které poskytly Sudkovu dílu harmonický podklad.

Výstava přestavuje méně známou tvorbu Josefa Sudka – jeho fotografie uměleckých děl, především soch, která vznikala jak v rámci zakázkové spolupráce s časopisy, či jinými významnými umělci, tak i jako volná tvorba z vlastního zájmu. Pobavilo nás právě označení „Fešandy“, které Sudek dal gotickým madonám, jež se staly jeho oblíbeným námětem a je jim proto věnovaná velká část výstavy.

Některé ze soch jsou vystavené v prostorách spolu s fotografiemi a divák si tak může porovnat pohled na samotné umělecké dílo a Sudkovu reprodukci, nebo se zkusit na dílo podívat právě ze Sudkova pohledu a  porozumět, čím byly sochy pro umělce tak lákavým námětem.

Sochy a samotné fotografie doplňují negativy, které tvoří dojem opravdového vytažení tvorby ze šuplíku, a také ukázky publikací, pro které Sudek umělecká díla dokumentoval.

V galerijním obchodě je pak možné si prohlédnout nebo zakoupit nedávno oceněnou publikaci Sudek a sochy, která je zároveň katalogem k původní výstavě, která se konala v loňském roce v Domě fotografie GHMP.

Výstavu je možné zhlédnout do 19. září. Nás velmi příjemně překvapila a doporučujeme se na ni v tomto posledním týdnu zajet podívat. Návštěvu můžete spojit s poslední komentovanou prohlídkou s autorkami výstavy v úterý 14. září v 16.30.

Fešandy ze šuplíků. Sudek sochy jižní Čechy Fešandy ze šuplíků. Sudek sochy jižní Čechy Fešandy ze šuplíků. Sudek sochy jižní Čechy Fešandy ze šuplíků. Sudek sochy jižní Čechy Fešandy ze šuplíků. Sudek sochy jižní Čechy Fešandy ze šuplíků. Sudek sochy jižní Čechy Fešandy ze šuplíků. Sudek sochy jižní Čechy Fešandy ze šuplíků. Sudek sochy jižní Čechy Fešandy ze šuplíků. Sudek sochy jižní Čechy Fešandy ze šuplíků. Sudek sochy jižní Čechy Fešandy ze šuplíků. Sudek sochy jižní Čechy Fešandy ze šuplíků. Sudek sochy jižní Čechy Fešandy ze šuplíků. Sudek sochy jižní Čechy Fešandy ze šuplíků. Sudek sochy jižní Čechy Fešandy ze šuplíků. Sudek sochy jižní Čechy Fešandy ze šuplíků. Sudek sochy jižní Čechy Fešandy ze šuplíků. Sudek sochy jižní Čechy Fešandy ze šuplíků. Sudek sochy jižní Čechy Fešandy ze šuplíků. Sudek sochy jižní Čechy Fešandy ze šuplíků. Sudek sochy jižní Čechy Fešandy ze šuplíků. Sudek sochy jižní Čechy Fešandy ze šuplíků. Sudek sochy jižní Čechy Fešandy ze šuplíků. Sudek sochy jižní Čechy Fešandy ze šuplíků. Sudek sochy jižní Čechy Fešandy ze šuplíků. Sudek sochy jižní Čechy Fešandy ze šuplíků. Sudek sochy jižní Čechy