CZ EN
   
Ústav dějin umění Akademie věd ČR, v. v. i.

Die Villa Bertramka

Srdečně zveme na online prezentaci nové knihy Die Villa Bertramka. Facetten der Geschichte einer Mozart-Gedenkstätte in Prag (Milada Jonášová – Manfred Hermann Schmid (eds.), která se koná v úterý 11. května v 17 hodin.

Program
doc. PhDr. Tomáš Winter, Ph.D., ředitel Ústavu dějin umění AV ČR

doc. PhDr. Roman Dykast, CSc., vedoucí oddělení muzikologie Ústavu dějin umění AV ČR

Prof. Dr. Manfred Hermann Schmid, Universität Tübingen

PhDr. Mgr. Milada Jonášová, Ph.D., Ústav dějin umění AV ČR

Dr.-Ing. Irene Meissner, Technische Universität München

Otevřené diskuzní fórum s editory a autory

Anotace knihy: https://www.udu.cas.cz/cz/publikace/knihy

Prezentace se koná v českém a německém jazyce prostřednictvím platformy Zoom, aktivní zájemci se mohou registrovat na e-mailu: jonasova@udu.cas.cz. Neregistrovaní účastníci budou moci konferenci sledovat online na Facebooku Ústavu dějin umění Akademie věd ČR.