CZ EN
   
Ústav dějin umění Akademie věd ČR, v. v. i.

Dějiny umění tváří v tvář

Další pokračování tradičního cyklu Dějiny umění tváří v tvář nás zavede do jednoho významného a přitom méně známého kostela na Malé Straně. O historickém kontextu, architektuře a umělecké výzdobě budou hovořit pracovníci Ústavu dějin umění AV ČR, který akci pořádá ve spolupráci s Českým velkopřevorstvím Suverénního řádu Maltézských rytířů. Cyklus se koná v rámci Týdne Akademie věd a je určen nejširší veřejnosti. Vstup volný. Sraz u hlavního vchodu do kostela z ulice Lázeňská.

Termín a místo konání: čtvrtek 4. listopadu 2021 v 15 hodin, Lázeňská 482/5, Praha 1

Akce se koná v rámci Týdne Akademie věd.

www.tydenavcr.cz