CZ EN
   
Ústav dějin umění Akademie věd ČR, v. v. i.

Baderovo stipendium

Na rok 2021/2022 získali Baderovo stipendium:

Denisa Hradilová (FF UP v Olomouci): Koptské textilie ze Slezského zemského muzea v mezinárodním kontextu

Petra Lexová (FF MU v Brně): České objektové sochařství v letech 1960–1980 na pozadí středoevropské pozdní moderny

Jan Zachariáš (FF UK v Praze): Dějiny umění jako dějiny smyslů. Ke vzájemným vztahům mezi dějinami umění a teorie percepce 1880–1930 se zvláštním zřetelem k hmatovému vnímání

Stipendium bylo založeno v roce 1990 významným kanadským chemikem, podnikatelem, sběratelem umění a filantropem Dr. Alfredem Baderem, narozeným v roce 1924 ve Vídni a žijícím v Milwaukee (Wisconsin, USA). Je určeno pro studenty doktorských programů oboru dějin a teorie umění v akreditovaných oborech dějin a teorie umění a architektury na vysokých školách v ČR.

Stipendium je poskytováno od roku 2016 díky grantu z Fondu Isabel Baderové a Alfreda Badera (Isabel & Alfred Bader Fund), a to na základě projektu připraveného Ústavem dějin umění AV ČR ve spolupráci s Uměleckohistorickou společností. Každoročně jsou podpořeny tři vybrané excelentní badatelské projekty, každý částkou ve výši 11.000 USD.