CZ EN
   
Ústav dějin umění Akademie věd ČR, v. v. i.

Aachenův Bolestný Kristus v břevnovském klášteře

Srdečně zveme na první online přednášku v rámci cyklu i-Collegium historiae artium, kterou přednese Štěpán Vácha (ÚDU AV ČR) na téma Aachenův Bolestný Kristus v břevnovském klášteře: výtvarné zdroje, ikonografie, styl.

Přednáška se uskuteční ve středu 14. dubna 2021 v 16.30 online na Facebooku ÚDU AV ČR. Lze ji také sledovat na platformě ZOOM pod tímto odkazem.

V médiích nedávno proběhla zpráva o nálezu obrazu Bolestného Krista rudolfínského dvorního malíře Hanse von Aachena v břevnovském klášteře. Obraz prošel důkladným technologickým průzkumem a restaurováním. Kromě určení autorství, objednavatele a provenience bude na přednášce představen v kontextu Aachenovy tvorby s poukazem na jeho unikátní ikonografii, italská a pražská slohová východiska.