Umění / Art

www.umeni-art.cz

Dvouměsíčník Umění / Art vydává Ústav dějin umění AV ČR, v. v. i. od roku 1953. Navázal na stejnojmenný časopis vydávaný významným českým nakladatelem Janem Štencem v letech 1918–1949.

Umění / Art je impaktovaný časopis, zastoupený v databázích:

Web of Science (ISI Web of Knowledge)

Scopus

EBSCO

European Science Foundation (European Index for the Humanities – ERIH)

 


ÚDU na Facebooku