Studia Rudolphina

Vydává ARTEFACTUM Ústav dějin umění AVČR, v.v.i., Husova 4, 110 00 Praha 1
ISSN: 1213-5372

T +420 221 183 564
studiarudolphina.at.udu.cas.cz

Šéfredaktor: Štěpán Vácha
Výkonná redaktorka: Sylva Dobalová

Redakční rada:  Beket Bukovinská (Ústav dějin umění AV ČR), Lubomír Konečný (Ústav dějin umění AV ČR), Eliška Fučíková (Praha), Dorothy Limouze (St. Lawrence University, Canton, NY), Andrew John Martin (Mnichov), Sergiusz Michalski (Eberhard-Karls-Universität, Tübingen), Jürgen Zimmer (Berlin)

 

Studia Rudolphina, bulletin Centra pro výzkum umění a kultury doby Rudolfa II., je recenzovaným odborným periodikem vydávaným jednou ročně od roku 2001, zařazeným do Evropské referenční databáze časopisů humanitních a společenských věd (ERIH). Obsahuje texty dvou až tří přednášek pronesených v cyklu Collegium Historiae Artium, studie zachycující nejnovější výzkum (mezi nimi jsou výsledky studijních pobytů Stipendium Kateřiny Duškové). Každé číslo dále obsahuje několik kratších příspěvků v části nazvané “Prima Idea” a různě zaměřenou speciální bibliografii. V roce 2013 byla zavedena nová rubrika "Fontes", v níž hodláme publikovat nová archivní zjištění k rudolfinské tématice. Samostatnou součástí tohoto periodika jsou sborníky věnované tématicky vymezeným mezinárodním setkáním – poprvé v roce 2009: München – Prag um 1600.

ÚDU na Facebooku