Collegium historiae artium: Milan Pelc

Přiložený soubor: CHA_program_1_2019.pdf

Přednáška v rámci cyklu Collegium historiae artium:

Milan Pelc (Institute of Art History, Zagreb)
Reception of Prints and Innovative Iconography in the Late Gothic Miniature: Examples from two
Zagreb manuscript Missals

Seznam plánovaných akcí

ÚDU na Facebooku