Knihovna ÚDU

Knihovna Ústavu dějin umění AV ČR (založená roku 1953) je specializovaná odborná knihovna se zaměřením na dějiny, teorii a metodologii výtvarného umění a příbuzné obory (architektura, estetika, historie, pomocné vědy historické). Do fondu je začleněna knihovna Archeologického institutu N. P. Kondakova, část knihovny Zdeňka Wirtha a Josefa Cibulky. V současné době má knihovna přes 79 000 svazků knih a výstavních katalogů, odebírá 220 titulů časopisů, z toho 91 zahraničních. Součástí knihovny je pracoviště bibliografie.

Významně je ve fondu zastoupena zahraniční literatura, kterou získáváme nákupem, výměnou se 116 odbornými institucemi a dary. Mezi významné partnery a dárce patří zejména International Foundation for Art Research (New York), od které knihovna v roce 1990 získala 76 svazků soupisu světových grafických sbírek The Illustrated Bartsch. Díky podpoře Samuel H. Kress Foundation docházejí průběžně další vyšlé svazky, nyní prostřednictvím Institute for Art Research and Documentation se sídlem v Norwalku (v roce 2009 již 105 svazků).

V letech 1991–1994 knihovna zakoupila značné množství zahraničních publikací díky velkorysé podpoře v rámci Getty Grant Program.

Nahoru

Kontakt

A Husova 4, 110 00 Praha 1
E knihovna.at.udu.cas.cz
T +420 221183523, +420 221183524, +420 221183525
F +420 222221654

Nahoru

Pracovníci

PhDr. Sabina Adamczyková (vedoucí), 
T +420 221 183 523 (549), 
E adamczykova.at.udu.cas.cz
Renáta Medunová
, T +420 221 183 523
Markéta Staňková, 
T +420 221 183 524, 
E stankova.at.udu.cas.cz
Mgr. Ivana Yael Nepalová M.A., T +420 221 183 525, E nepalova.at.udu.cas.cz

Nahoru

Otevírací doba

Otevírací doba

Pondělí 10–17 hod.
Úterý 10–17 hod.
Středa zavřeno
Čtvrtek 10–17 hod.
Pátek 10–16 hod.

Otevírací doba v červenci a srpnu

Pondělí 12–16 hod.
Čtvrtek 12–16 hod.

Nahoru

Katalogy knihovny

Elektronický katalog knihovny – knihovní systém Aleph (od r. 2010)
Elektronický katalog knih – databáze FileMaker 1993–2009
Lístkový katalog knih a periodik ÚDU – naskenovaný jmenný katalog knih a periodik do r. 1998
Databáze ASEP - evidence publikační činnosti AV ČR (od r. 1993)
Publikace Ústavu dějin umění v ASEP
Databáze RIV, CEP, CEZ

K vyhledávání slouží také jmenný lístkový katalog knih, katalog periodik, částečně předmětový katalog. Od roku 1993 jsou souběžně zpracovávány přírůstky pro lístkový a elektronický katalog. Jmenný katalog knih a katalog periodik jsou k dispozici v naskenované podobě (zachycují stav do června 1998).

Nahoru

Katalogy a databáze

Předplacené on-line databáze

Bibliografické a plnotextové databáze
JSTOR
Manuscriptorium
EBSCO – Art Source

Bibliografické a citační databáze
Scopus
Web of Science
Ulrichs Periodicals Directory

Encyklopedie a slovníky
Oxford Reference Online

Podmínky pro využívání předplacených zdrojů

Přístup do předplacených databází je vázán na počítačovou síť Ústavu dějin umění AV ČR. V některých případech je povolen i vzdálený přístup.
V souladu s licenčními smlouvami mohou být data získaná z předplacených elektronických zdrojů využívána výhradně pro výukové, studijní nebo vědecké účely a pro osobní potřebu uživatele.
Data nelze dále kopírovat, rozmnožovat, distribuovat ani zpřístupňovat třetím osobám.
Systematické nebo pravidelné stahování celého obsahu elektronického zdroje nebo jeho podstatné části, zejména kopírování celých čísel elektronických časopisů.

Knihovní řád

Přiložený soubor: Knihovní řád (PDF)
Nahoru

Další odkazy

Oborová informační brána Umění a architektura (ART) http://art.jib.cz/
Národní knihovna ČR http://www.nkp.cz/
Souborný katalog ČR (CASLIN) http://www.caslin.cz/
Knihovna AV ČR http://www.lib.cas.cz/
Knihovna Uměleckoprůmyslového musea v Praze (Knihovna UPM) https://www.knihovna.upm.cz/cs/
Zentralinstitut für Kunstgeschichte http://www.zikg.eu/main/biblio/opac_info.htm
Bibliotheca Hertziana http://www.biblhertz.it/
Biblioteca Ambrosiana http://www.ambrosiana.eu/jsp/index.jsp
Virtual Catalogue for Art History http://www.artlibraries.net/
Art Libraries Society (ARLIS) http://www.arlis.net/
The European Library http://www.theeuropeanlibrary.org/tel4/
Herzog August Bibliothek Wolfenbüttel http://www.hab.de/
Library of Congress http://www.loc.gov/index.html
Schweizer Virtueller Katalog http://www.chvk.ch/
Centrum pro prezentaci kulturního dědictví Národní muzeum http://www.emuzeum.cz/

ÚDU na Facebooku