Vyšel první svazek edice ars // philosophia / aesthetica / theoria

Vyšel první svazek edice ars // philosophia / aesthetica / theoria

Dovolujeme si Vás upozornit na novou překladovou edici ars // philosophia / aesthetica / theoria, založenou Ústavem dějin umění AV ČR. Jednotlivé svazky připravují členové oddělení historiografie a teorie umění (viz úvodní fotografie), které vzniklo v rámcí ÚDU na počátku roku 2019. Úvodní knihou nové edice se stal titul Základní pojmy dějin umění Heinricha Wölfflina. Jde o nejproslulejší a nejdůležitější autorův titul, který vznikl v době, kdy se duchovní vědy začaly vyrovnávat s konkurencí přírodních věd. Kniha vyšla poprvé v Mnichově v roce 1915, německy byla dosud vydána devatenáctkrát. Přeložena byla do všech hlavních evropských jazyků. Po více než sto letech od svého prvního vydání vychází poprvé v češtině. Další informace k tomuto svazku i k edici viz v příloze.

Přiložený soubor: TZ_UDU_teorie_20_06_02_FINAL.pdf

Přiložený soubor: wollflin obálka academia.jpeg

Poslední aktuality

Archiv novinek

ÚDU na Facebooku