Výběrové řízení - mzdová podpora postdoktorandů na pracovištích AV ČR

Výběrové řízení - mzdová podpora postdoktorandů na pracovištích AV ČR

rádi bychom Vás informovali o vyhlášení výběrového řízení na zařazení do „Programu podpory perspektivních lidských zdrojů – postdoktorandů“. Kandidátem může být pouze vysokoškolsky vzdělaný pracovník odpovídající kvalifikačnímu stupni "postdoktorand", a to nejdéle 2 roky po obhájení titulu Ph.D., Dr. nebo jejich ekvivalentu (do této doby se nezapočítává doba strávená na rodičovské, pracovní neschopnost delší než 90 dní, povinná vojenská služba, doba péče o osobu, která se podle zákona o sociálních službách považuje za osobu závislou na pomoci jiné fyzické osoby). Do této doby se nezapočítává ani doba strávená na dlouhodobém zahraničním studijním pobytu, přičemž maximální časový odstup mezi obhajobou titulu a podáním žádosti může být v takovém případě 4 roky. Uzávěrka přihlášek je 10. září 2020. Více informací naleznete v příloze.

Přiložený soubor: UDU_vyzva_postdoc_2-2020_upr.pdf

Poslední aktuality

Archiv novinek

ÚDU na Facebooku