Výběrová řízení na pozice pracovníků / pracovnic oddělení hudební vědy

Výběrová řízení na pozice pracovníků / pracovnic oddělení hudební vědy

Ústav dějin umění vyhlašuje výběrová řízení na místa vysokoškolsky vzdělaných pracovníků / pracovnic oddělení hudební vědy. Jedná se o pracovní pozice se zaměřením na hudbu středověku, hudbu 16. a 17. století a hudbu období od 18. do 21. století. Uzávěrka přihlášek je 4. listopadu 2018. Podrobnosti viz v příloze.

Přiložený soubor: UDU_VZ_hudebni_veda.pdf

Poslední aktuality

Archiv novinek

ÚDU na Facebooku