Ministerstvo kultury nevyužilo příležitost

Ministerstvo kultury nevyužilo příležitost

Ústav dějin umění AV ČR, v. v. i. se seznámil s rozhodnutím Ministerstva kultury z 1. října 2012 neprohlásit dům čp. 1601/II na Václavském náměstí kulturní památkou. V rozporu s tímto rozhodnutím zůstává ústav nadále přesvědčen, že uvedený dům vykazuje historické, kulturní, architektonické i urbanistické kvality, které jeho prohlášení kulturní památkou opravňují. Domnívá se, že zdůvodnění rozhodnutí dům památkou neprohlásit nebylo zaštítěno odbornou autoritou.

Přiložený soubor: stanovisko_udu_20121105.pdf

Především však ministerstvo nevyužilo příležitosti a možnosti uvedený historický dům před reálnou hrozbou demolice účinně ochránit a tím také zabezpečit před nevhodnými změnami horní úsek Václavského náměstí. Ochrana kulturních statků by přitom měla být hlavním smyslem činnosti ministerstva. Rozhodnutí Ministerstva kultury ČR dům čp. 1601/II památkou neprohlásit ústav nicméně v žádném případě nechápe jako souhlas s demolicí uvedeného domu.

Demolice uvedeného domu by podle názoru ústavu znamenala překročení platné právní normy, kterou je vládní nařízení č. 66 / 1971 o památkové rezervaci v hlavním městě Praze.

Poslední aktuality

Archiv novinek

ÚDU na Facebooku