Osudy konfiskátů

Osudy konfiskátů

V nakladatelství Artefactum Ústavu dějin umění AV ČR vyšla nová publikace Osudy konfiskátů. Výzkum provenience a problematika přesunů kulturního majetku v Československu na základě prezidentských dekretů.

Publikace, kterou připravili editoři Martin Bakeš, Jitka Císařová a Kristina Uhlíková, je primárně zaměřena na provenienční výzkum kulturních statků vyvlastněných německým obyvatelům Československa v bezprostředně poválečném období. Vzhledem k tomu, že toto téma bylo v České republice teprve zcela nedávno otevřeno, jsou zde publikované statě jedním z prvních vykročení po nezmapované cestě. Texty se zabývají procesem konfiskace, následného nakládání s movitými kulturními statky, které byly zestátněny, a osudy jejich původních majitelů. Publikace se snaží osvětlit tendence, jež vedly ke konfiskaci, i mechanismy, které řídily další nakládání s těmito předměty.


Autoři textů: Jaroslav Bušta, Jitka Císařová, Birgit Finger, Dita Jelínková Homolová, Daniel Hupko, Jana Kořínková, Šárka Radostová, Eva Richtrová, Marcela Rusinko, Marcela Strouhalová, Jan Štěpánek, Kristina Uhlíková

Poslední aktuality

Archiv novinek

ÚDU na Facebooku