Nové knihy nakladatelství Artefactum

Nové knihy nakladatelství Artefactum

V nakladatelství Artefactum právě vyšel sborník Epigraphica et Sepulcralia 8 k jubilejnímu 15. mezinárodnímu zasedání k problematice sepulkrálních památek, které se konalo v Praze 19. – 21. října 2016. K výstavě Svoboda + Palcr: Vidět sochy, která se konala od 11. 4. do 16. 6. 2019 v Galerii výtvarného umění v Chebu, vydalo nakladatelství Artefactum stejnojmenný katalog. Knihy můžete zakoupit v knihovně Ústavu dějin umění AV ČR (Husova 4, Praha 1), v knihkupectví Kosmas a u dalších vybraných knihkupců.

Přiložený soubor: 1382_15_EV.jpg

Epigraphica et Sepulcralia 8

Jiří Roháček (ed.)

Tyto unikátní pravidelné konference, pořádané od roku 2000 Ústavem dějin umění Akademie věd České republiky, jsou zaměřeny na sepulkrální památky jako hmotné artefakty sepulkrální kultury a umělecká díla v tradičním pojetí, s věcným či metodickým vztahem ke středoevropskému kontextu. Nevyhýbají se ani tématům, které šířeji osvětlují kontext, ve kterém tyto památky vznikaly a funkčně se uplatňovaly. Důraz je kladen na interdisciplinární charakter zasedání. Vícejazyčná publikace obsahuje celkem 22 statí a 3 kratší zprávy, které pokrývají danou problematiku od středověku do 20. století. Nově byly zařazeny i příspěvky k památkám židovským a islámským.

První vydání česky, anglicky, německy, polsky, slovensky, anglická a česká resumé, 530 s., čb. obr., Praha 2018
ISBN: 978-80-88283-17-1, ISSN 2336-3363
Doporučená prodejní cena 290 Kč

 

Svoboda + Palcr: Vidět sochy

Katarína Mašterová (ed.)

Fotograf Jan Svoboda (1934–1990) vnímal sochy Zdeňka Palcra (1927–1996) jako autonomní výtvarný motiv. Fotografie těchto soch vznikaly v 60. – 80. letech 20. století primárně jako dokumentace sloužící sochaři, fotograf je však autorsky přetvořil v obrazy specifických výtvarných kvalit a nevšední obrazové hodnoty. Kniha těchto fotografií je zároveň katalogem stejnojmenné výstavy, která proběhla v roce 2019 v Galerii výtvarného umění v Chebu.
Vedle početných reprodukcí zahrnuje čtyři odborné studie rozebírající samotné fotografie soch od Jana Svobody (studie Kataríny Mašterové) i vlastní dílo Zdeňka Palcra (studie Ivy Mladičové a esej Vladimíry Koubové-Eidernové), které je dnes téměř zapomenuté, přestože patří k nejkvalitnějším výtvarným dílům druhé poloviny 20. století. Knihu doplňuje popis přátelství i výtvarného a myšlenkového souznění obou autorů (text Jaromíra Zeminy), jejich stručné životopisy a výběrová bibliografie. Kniha zahrnuje unikátní a nově zpřístupněný obrazový materiál.

První vydání česky, anglické resumé, 236 s., bar. obr., Praha 2019
ISBN: 978-80-88283-22-5
Doporučená prodejní cena 370 Kč

Poslední aktuality

Archiv novinek

ÚDU na Facebooku